21 October 2007

Boos in het Nieuwsblad Online en tentoonstelling in zicht!

Even mijn excuses tussendoor voor de lange blogstilte.

Het is hier bijzonder druk en ik zit bovendien in volle voorbereiding van een tentoonstelling in Oudenaarde rond mijn boekje BOOS en andere prenten. Morgen of overmorgen krijgen jullie
hierover meer informatie!

Noteer alvast de namiddagen van 10, 11, 17 of 18 november in uw agenda!

Verder wou ik nog even naar Oudenaarde Blogt van het Nieuwsblad Online verwijzen, en meerbepaald naar dit artikeltje over BOOS.

Tot binnenkort met meer nieuws!

No comments: