07 May 2008

Writhing maggots/Friemelende maden

A doodle in between and the announcement that my new portfolio website is almost ready to go public!

Een schetsje tussendoor en toch maar even melden dat mijn nieuwe portfolio site bijna klaar is om het net te veroveren!

No comments: