15 October 2008

Bearded guy/Man met de baard

Character study I decided not to use. At least not for the project I made the guy for.

Karakterstudie die ik voorlopig niet ga gebruiken, maar toch even wou tonen:

No comments: