10 November 2008

Genius or nuts? Is het een genie of ziet hij ze vliegen?

Genius or nuts, who can tell the difference? Zot of geniaal? Wie zal het zeggen...

(click to enlarge - klik om te vergroten)

No comments: