13 March 2014

Voorbereiding Jeugdboekenweek: Gevaar!

En de opdracht wordt: teken iets gevaarlijks dat er vandaag heel lief uitziet, of iets heeeeeeel lief dat  door een plotselinge woedeuitbarsting eventjes bijzonder gevaarlijk oogt...

Ik probeerde het alvast even zelf met een kwispelend wolfje...


No comments: