25 October 2017

Zelfverwonding bij vluchtelingen in België

Het was stil op mijn blog. Het laatste jaar werkte ik immers als traumabegeleider van vluchtelingen en rondde ik mijn studies klinische psychologie af. Mijn masterthesis was een onderzoek naar de prevalentie, methoden en functies van zelfverwondend gedrag bij minderjarige vluchtelingen. Hieronder vinden jullie de poster met de belangrijkste resultaten. Deze ontwierp ik als dank aan de deelnemende scholen.

It has been quiet on this blog lately. The past year I have been working as a trauma therapist for refugees, combined with finishing my studies in clinical psychology. In my master thesis I studied the prevalence, methods and functions of non-suicidal self-injury in refugee minors. I collected the results in the following poster:


No comments: