03 July 2007

Short update/Korte update

Mijn excuses voor de lange stilte, maar het is hier dan ook bijzonder druk momenteel. Om dat te illustreren een korte samenvatting van de belangrijkste activiteiten van de voorbije weken.
My apologies for the long silence, but I have been very busy lately. To illustrate that I present you a short summary of my main activities of the past few weeks.

- Eind dit jaar verschijnen in het Belgisch literaire tijdschrift Revolver 8 pagina's, geschreven door Dirk Derom met illustraties en vormgeving van mijn hand. Tot de publicatie komt dit werk logischerwijze niet op dit blog.../ In December 2007, 8 pages written by Dirk Derom and illustrated and designed by me will be published in the belgian literature magazine 'Revolver'. Until that time, those illustrations will, obviously, not be published on this blog...
- 'Boos' verschijnt in september. De tekst is grondig gewijzigd en er is 1 tekening bij ter vervanging van onderstaande. Nu moet ik nog de tekst zetten en dan is mijn favoriete eend klaar voor druk!/ My first picturebook will be published in September 2007. I edited the text thoroughly and also replaced the picture below by a new one.


- Eveneens eind 2007 verschijnt in Singapore een boek waarin een aantal van mijn werken zullen worden opgenomen. / Also at the end of this year, some of my earlier works will be published in a book together with the works of other artists. The book will be published by a Singaporian editor.
- Momenteel werk ik voor de belgische uitgever CEGO aan een koffer om kinderen uit de lagere school met de basisbegrippen uit de ondernemerswereld te laten kennismaken. Hiervoor ontwerp ik 15 posters, een koffer en een spelbord. Een van de posters kan je hieronder reeds bekijken./ At the moment I'm working on a 'suitcase' to teach the basic terms of entrepreneurship to young children. Therefor I am designing 15 posters, the suitcase and a gameboard. Following is one of these posters:


- I've also been working on a wedding invitation. The couple engaged on a broken bench! You've already seen a detail of it in one of my previous posts but here's more: / Ook een huwelijksuitnodiging heb ik ontworpen. De verloving vond plaats op een gebroken bankje! Eerder zag je al een detail, hieronder meer...:

Binnenin zat steeds 1 van volgende kaartjes (receptie-diner-dansfeest): / At the inside one of these could be found (reception-dinner- dance party):

- An other project I'm working on is the Paper Quilt Project. For this I have to design an illustration about 'A day in my life' only using a selection of little pieces of paper Dawbis (the organizer and inventor of the project) has sent me. Every month (of 2007) 12 artists do this and the 12 works of every month will be sewed together and sold for charity. It's a great project and I'm happy to be part of it!/ Een ander project is het Paper Quilt (te vergelijken met een lappendeken van papier) Project. Hierbij maken, een jaar lang, elke maand 12 verschillende artiesten, een werkje aan de hand van toegezonden stukjes papier. Het thema van de werken is 'Een dag uit mijn leven'. De 12 werken van elke maand worden aan elkaar genaaid en verkocht voor het goede doel. Een prachtig project!

As soon as I'm finished I will post it on this blog!/ Van zodra ik ermee klaar ben verschijnt het op mijn blog!


- Ook aan een nieuwe website wordt gewerkt. Ik denk hem klaar te hebben tegen oktober/november 2007./ I'm also working on my new website which should be online by October/November 2007. The new address will be sarahverroken.com.

- And I'm working on a huge art project but I'll tell you more about that later!/ En ik ben bezig aan een groot kunstproject waarover later meer. Véél meer!

Groet, / Greetings,

Sarah

1 comment:

Robrecht said...

Da's wat men noemt druk bezig! En ik die dacht dat een mens naar Nieuw-Zeeland trekt om te onthaasten enz...
Groeten uit het immer frisse Kruishoutem!