11 August 2007

Paper Quilt Project

And here it is, finally, my contribution to the Paper Quilt Project! Out of the scraps of paper Dawbis (the brain behind the initiative) sent me, I had to make something about 'A day in my life', which is (apart from working) searching the skies, longing for my parents to visit me here in New Zealand, listening to the bird with the most amazing song ever, but not having a clue what that bird looks like, because every time you turn your head to search for him, the song stops and there is no movement in the trees whatsoever...

Zie hier mijn bijdrage aan het Paper Quilt Project. Uit de stukjes papier die Dawbis, het brein achter dit initiatief, me opstuurde, moest ik iets maken onder het thema 'Een dag in mijn leven'. Zo een dag ziet er, afgezien van werken, ongeveer zo uit: De hemel afstaren, verlangend naar de dag dat mijn ouders mij komen opzoeken hier in Nieuw-Zeeland (Ze zijn geweest!!!), luisterend naar een mysterieuze vogel met het mooiste lied ooit, maar niet wetend hoe hij eruit ziet, want telkens je je hoofd draait op zoek naar de oorsprong van dat vrolijke deuntje stopt het en is er in de verste verte geen vogel te bespeuren...

No comments: