04 April 2008

Logo-design.

The last couple of weeks I have been designing a couple of websites. They are not online at the moment because the coding is not finished yet but as soon as they go public, I will of course let you know...

I can however show you the logo's I designed for them.

Momenteel werk ik aan een aantal websites. Ze staan nog niet online, maar van zodra daar verandering in komt laat ik zeker iets weten. Wat ik wel al kan tonen zijn de logo's die ik voor deze projecten ontworpen heb.

Two logo's for art projects/ Twee logo's voor kunstprojecten:And one for a scientific project / En 1 voor een wetenschappelijk project:

No comments: